Outsider Magazine, Beitrag 15. April 2020

›Izdani sta bili že dve strokovni mnenji, da stavbi, ki si stojita nasproti, izpolnjujeta pogoje za to, da bi postali zaščitena spomenika – a do tega še ni prišlo. Obe bi bilo mogoče preurediti in v njiju organizirati nov program, pa naj bo to nov institut, konferenčni center, arhiv ali kaj tretjega. […] Poleg tega je ponovna raba obstoječih stavb skoraj vedno bolj trajnostna in pomeni učinkovitejšo razpolaganje z dobrinami kot pa rušitev in novogradnja.‹

https://outsider.si/zascitimo-berlinski-modernizem/